<<

ONKRUID

Zo als u misschien al zult weten, verandert er een hoop in Nederland op het gebied van onkruidbestrijding.
In begin 2016, is het dan ook verboden om met gif op verhardingen, het onkruid te bestrijden.
Geen nood bij D.T.H hebben wij daar een oplossing voor:

Wij hebben diverse milieu vriendelijke alternatieve methodes, die wij graag voorleggen en zo gewenst demonstreren.